DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

  • Качмар, Оксана Василівна (Глобальні та національні проблеми економіки, 2018)
    У статті розглянуто категорію біологічних активів як об’єктів обліку та контролю. Встановлено умови визнання біологічних активів у бухгалтерському обліку. Досліджено сутність поняття «біологічні активи» в різних наукових ...
  • Качмар, Оксана Василівна (2013)
    У дисертації розглянуто теоретичні, методичні і прикладні аспекти формування людського капіталу аграрних підприємств. На основі узагальнення теоретичних положень розкрито сутність та уточнено зміст поняття “людський капітал”, ...

View more